Logo
SUBTOTAL:         € 0

Privacyverklaring

Hangcha Lifting Solutions B.V., gevestigd aan de Nieuwe Langeweg 40 (3194 DB) Hoogvliet, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Hangcha Lifting Solutions B.V.

Nieuwe Langeweg 40

3194 DB Hoogvliet

010 295 5000

www.hangchaliftingsolutions.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hangcha Lifting Solutions B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer (zakelijk)
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hangcha Lifting Solutions B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • zodat u goederen bij ons kunt bestellen
  • om goederen en/of diensten die door u worden besteld af te (kunnen) leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Hangcha Lifting Solutions B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hangcha Lifting Solutions B.V.) tussen zit.

Bewaartermijn

Hangcha Lifting Solutions B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren daarom een bewaartermijn van 5 jaar. Gedurende deze termijn kan het nog nodig zijn om contact met u op te nemen naar aanleiding van gedane bestellingen en / of in het kader van onze dienstverlening aan u.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hangcha Lifting Solutions B.V. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hangcha Lifting Solutions B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De website zal gebruik maken van Google Analytics. Dit zijn 'first-party' cookies die nodig zijn om de interactie van gebruikers met de website te meten (met het doel om de website gebruiksvriendelijker te maken). Deze cookies meten alleen het gedrag van u binnen de website van Hangcha Lifting Solutions B.V. en niet op andere websites die u daarna bezoekt. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden en worden geanonimiseerd opgeslagen (slechts wat is gedaan op de website wordt opgeslagen, niet door wie).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hangcha Lifting Solutions B.V. en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die wij van u in ons bezit hebben, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hangcha-ls.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hangcha Lifting Solutions B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hangcha Lifting Solutions B.V. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@hangcha-ls.nl.